Το avatar μας

Αν έχετε Trackmania United Forever και είστε μέλος στην ομάδα μας απλά αντιγράψτε την εικόνα και αποθηκεύστε την στον φάκελο με τα Έγγραφα > TrackMania > Skins > Avatars

If you have Trackmania United Forever and if you are member in our clan just copy the image and save it into Documents > Trackmania> Skins > Avatars folder.